đất nền phú cát hòa lạc, đầu tư phú cát hòa lạc, bất động sản hòa lạc, láng hòa lạc, dự án phú cát

Hiện tại bên trong khu công nghệ cao, toàn bộ hạ tầng cơ bản đã hoàn thiện.

Các nhà máy đang xây dựng, hoàn thiện đi vào hoạt động như: Công ty sản xuất điện thoại Vinsmart, công ty dược VCI, công ty phát triển phần mềm của FPT, công ty rạng đông, nhà máy in tiền,....

Dưới đây là các ảnh chụp thực tế ngày 29/10/2019

 

Bất động sản Hòa Lạc

YOUTUBE

0333 370 823